trosvikstranda


Bli med å ta avgjørelsene

Velkommen til medvirkning om utvikling av bydelen Trosvikstranda.

Trosvikstranda vil ha en åpen og inkluderende prosess i utviklingen av den nye bydelen.


-

-

Vi vil utvikle en bærekraftig bydel med gode møteplasser for alle. For å lykkes med det, er det viktig å ta høyde for kunnskap, behov og ideer i befolkningen, gjennom involvering av innbyggere og lokalmiljøet.

Resultatene fra medvirkningen vil danne viktig bakgrunnskunnskap for planleggingen av fremtidig utvikling av området. Vi ønsker også innspill til midlertidig bruk og aktiviteter i området.

Medvirkningen gjøres i samarbeid med Østfold Internasjonale Teater med installasjonen.

«In Search of Democracy 3.0»


Det er også mulig å delta digitalt ved å svare på spørsmålene under:

Prosessen

 • PLANLEGGING

  2021 - 2022
 • MEDVIRKNING

  HØST 2022
 • SALGSSTART

  SOMMER 2025

 • BYGGESTART

  Vinter 2025/2026

 • INNFLYTTING

  HØST 2028

Hva kan skje på området nå?

Det tar ofte lang tid å realisere store utviklingsplaner, derfor vil vi legge til rette for aktiviteter og tilbud i området som kan foregå mens vi jobber med de mer langsiktige planene. Til dette ønsker vi dine innspill!

Hvordan kan området aktiviseres og brukes mens vi planlegger for fremtidig utvikling? Bruk skjemaet og bidra med dine gode idéer og tanker. Kjenner du noen som kunne vært interessert i å være med å realisere planene? Eller kunne du selv tenke deg å bidra på noen måte? 

Legg igjen kontaktinformasjonen din!


Ditt innspill


Velkommen til medvirkningsplattformen for Trosvikstranda.

Her er mulighet for å gi dine innspill digitalt, og dermed bidra til utviklingen av området.

Kjønn

Alder

Bor du i nærheten av Trosvikstranda?

Jobber du i nærheten av Trosvikstranda?


Ditt ønske for Trosvikstranda

Skriv svaret ditt her


Hvilke aktivitetstilbud og funksjoner ønsker du deg på Trosvikstranda?

På og ved vannet?
På torg og langs gatene?
I grønne omgivelser?


Hva er viktig for deg på Trosvikstranda, når det gjelder:

Tilgjengelighet, rekreasjon og bevegelse?
Bebyggelse og arkitektur?
Fellesfunksjoner, møteplasser, kunst og kultur?
Butikker, daglige gjøremål, servering og andre tilbud/næringer?


Hvilke steder og tilbud mener du trengs for at ulike aldersgrupper skal oppholde seg, og trives, på Trosvikstranda?

Skriv svaret ditt her


Hvilke aktiviteter og tilbud kan settes i gang allerede nå, for å gjøre Trosvikstranda mer tilgjengelig og attraktiv for nærmiljøet?

Skriv svaret ditt her

Kontakt

Prosjektet utvikles av: